- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Byrådets styrelsesvedtægt

- Punkt 3. Justeret proces for udarbejdelse af vandløbsregulativer

- Punkt 4. Bevillingssag vedrørende koncernrapport for 1. kvartal 2016

- Punkt 5. Ny resursestyringsmodel for heldagsklasser og heldagsskole - behandling i forlængelse af sag om struktur for specialtilbud

- Punkt 6 Pulje til en mere værdig ældrepleje

- Punkt 7. Svendborg Sund Hytten

- Punkt 8. Principper for videre udvikling af fælles projekt, Centrumpladsen 2 og 3

- Punkt 9. Puljeansøgning til målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere

- Punkt 10. Renovering af ungdomsboliger - godkendelse af Skema B

- Punkt 11. Familieboliger Tankefuld - godkendelse af Skema C

- Punkt 12. Lokalplanforslag 615, institution ved Sofielund Skovvej i Tankefuld Nord, til offentliggørelse

- Punkt 13. Ophævelse af lokalplan 360 for et teknisk anlæg (tagrørsanlæg) ved Skårupøre Strandvej

- Punkt 14. Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg 2013.17 og lokalplan 598 for et område til kultur, kreative og maritime erhverv på den sydvestlige del af Frederiksø

- Punkt 15. Godkendelse af vedtægtsændringer for fonden Sydfyns Elforsyning

- Punkt 16. Naturama - årsregnskab 2015

- Punkt 17. Svendborg Musikråd