- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Parkeringshus og parkering i bymidten

- Punkt 3. Brandsyn - ny bekendtgørelse om brandsyn

- Punkt 4. Ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

- Punkt 5. Organisering af og politisk involvering i den Blå Kant Konkurrence

- Punkt 6. Bevilling og frigivelse af anlægsmidler vedr. havneprojekter 2017

- Punkt 7. Ombygning Gudbjerg Plejecenter

- Punkt 8. Godkendelse af takster for Modtagestation Syddanmark I/S 2017

- Punkt 9. Delberetning nr. 18 for regnskabsåret 2016

- Punkt 10. Drejø Gammel Havn - godkendelse af regnskaber for årene 2014-2015.

- Punkt 10a. Sygeorlov.