- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Punkt til behandling fra Venstres byrådsgruppe

- Punkt 3. Punkt til behandling fra Dansk Folkeparti's byrådsgruppe

- Punkt 4. Udpegning af ny suppleant for socialt sagkyndig til Beboerklagenævnet

- Punkt 5. Udpegning af ny suppleant for socialt sagkyndig til Huslejenævnet

- Punkt 6. Låneoptagelse 2018

- Punkt 7. Danske Bank - hvidvaskning - bankudbud og indkøbspolitik

- Punkt 8. Fagligt og økonomisk bæredygtige skoler, beslutning efter høring

- Punkt 9. Den Blå Kant proces for anlæg af første etape

- Punkt 10. Ansøgning om planlægning for vindmøller ved Broholm Gods

- Punkt 11. Igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan for første etape af Den Blå Kant

- Punkt 12. Område til offentlige formål ved Dronningemaen, Svendborg. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.07 og lokalplan 622

- Punkt 13. Principper for udbud af Bagergade 28-30

- Punkt 14. Røgfri fremtid