- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Anmodning fra Steven Johannes Legene om udtrædelse af Byrådet

- Punkt 3. Meddelelse om at Helle Caspersen har midlertidigt fravær fra byrådsarbejdet

- Punkt 4. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 5. Punkt til behandling fra A, F, T og Ø

- Punkt 6 Byrådets møder i 2017

- Punkt 7. Vores steder - Broen til fremtiden, Planstrategi 16

- Punkt 8. Fyn i bevægelse - høring af forslag til Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35

- Punkt 9. Endelig vedtagelse af lokalplan 615 - Bo- og aflastningstilbud i Tankefuld Nord

- Punkt 10. Revisionsberetning nr. 17 for regnskabsåret 2015

- Punkt 11. Orientering om udført rådighedstilsyn

- Punkt 12. Nedsættelse af færgetakster til og fra øerne 2016