- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Ingen spørgetid; Information

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Udgår

- Punkt 3. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 4. Anmodning om udtrædelse af repræsentantskabet for Sydfyns Elforsyning

- Punkt 5. Bemyndigelser

- Punkt 6. Revisionsberetning nr. 15 for regnskabsåret 2014

- Punkt 7. Indgåelse af it-driftsaftale

- Punkt 8. Principbeslutning om anvendelse af bygninger på sydlige Frederiksø

- Punkt 9. Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øerne

- Punkt 10. Private fællesstier i byzone

- Punkt 11. Godkendelse af budget - Svendborg Erhvervsskoles Kollegier

- Punkt 12. Ansøgning om råderet over kommunal jord til anlæg af Multibane

- Punkt 13. SG-huset ansøger om råderet over kommunalt jord Ryttervej 70 5700 Svendborg

- Punkt 14. Thurø Boldklub ønske om kunstgræsbane

- Punkt 15. Forslag til kommuneplantillæg 2013.11 og lokalplan 580 for område til vindmøller - Skiftekær

- Punkt 16. Forslag til kommuneplantillæg 2013.14 og lokalplan 573 for område ved Mølmarksvej

- Punkt 17. Forslag til Kommuneplantillæg og lokalplan 603 for erhvervsområde til butiksformål - Ole Rømers Vej

- Punkt 18. Nyt bo- og aflastningstilbud - programoplæg og placering