- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Punkt til behandling fra Socialdemokratiets byrådsgruppe

- Punkt 3. Punkt til behandling fra SF, Ø og Å

- Punkt 4. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 5. Orientering fra Jesper Kiel

- Punkt 6. Omkonstituering i Byrådet

- Punkt 7. Omkonstituering i Strandlyst Boliger

- Punkt 8. Svendborg Erhvervsråd - udpegning af ekstra medlem

- Punkt 9. Udpegning til repræsentantskabet for SEF

- Punkt 10. Udpegning af stedfortrædere til UU-center Sydfyn

- Punkt 11. Udpegning af medlem til Svendborg Kommunes Handicapråd

- Punkt 12. Godkendelse af de valgte kandidater til Integrationsrådet

- Punkt 13. Forretningsorden for Svendborg Byråd

- Punkt 14. Revisionberetninger: 20. Tiltrædelsesberetning og 21. delberetning for året 2017

- Punkt 15. Kompetencefordeling 2018 Miljø- og Naturudvalget

- Punkt 16. Kompetencefordeling 2018 Teknik- og Erhvervsudvalget

- Punkt 17. Ansøgning om råderet over kommunal jord til anlæg af padeltennisbaner, motorik legestativ og outdoorfitness

- Punkt 18. Renovering og Energioptimering af vejbelysning 2018

- Punkt 19. Budgetprocedure budget 2019

- Punkt 20. Forsøgsordning "Dynamisk varmeregnskab"

- Punkt 21. Orientering om udbetalt vederlag og honorar i 2017