- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid "INGEN"

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2 & 3. Punkt til behandling fra Liste A, C og DF/Forslag fra Enhedslisten om IT som værktøj i det private dagtilbud Askelæ

- Punkt 4. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 5. Anmodning om udtrædelse af repræsentantskabet for Sydfyns Elforsyning

- Punkt 6. Budget 2017 - Rammebesparelser Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

- Punkt 7. Bygningsvedligehold 2017

- Punkt 8. Godkendelse af skema B for etablering af friplejehjem

- Punkt 9. Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 591 for et boligområde ved Gambøtvej, Thurø, Svendborg. Endelig vedtagelse

- Punkt 10. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2017

- Punkt 11. Orientering om Frivilligpolitik på Social- og Sundhedsområdet