- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 3. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 4. Styrelsesvedtægt

- Punkt 5. Byrådets møder i 2018

- Punkt 6. Sammenlægning af områdekontorer

- Punkt 7. Endelig vedtagelse af lokalplan 611 - boligområde ved Kogtvedvej

- Punkt 8. Forslag til lokalplan 609 for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Sofielund Skovvej, Tankefuld, Svendborg. Offentliggørelse

- Punkt 9. Forslag til Lokalplan 629 for et område til boliger og rekreative formål ved Linkenkærsvej, Svendborg, til offentliggørelse

- Punkt 10. Drejø Gammel Havn - godkendelse af regnskab for 2016

- Punkt 11. Godkendelse af vedtægtsændring for MOTAS I/S, som følge af Assens Kommunes udtræden af selskabet.

- Punkt 12. Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog