- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Punkt til behandling fra udvalgsmedlem Jens Munk

- Punkt 3. Godkendelse af budget 2019 inkl. overslagsår for Beredskab Fyn

- Punkt 4. Anskaffelse af klimamateriel til Beredskab Fyn

- Punkt 5. Drøftelse af Svendborg Kraftvarme A/S efter 2024

- Punkt 6. Godkendelse af visionsaftale i Bevæg dig for livet-projekt

- Punkt 7. Naturama - årsregnskab 2017

- Punkt 8. Svendborg Museum - årsregnskab 2017

- Punkt 9. Overdragelse af Værestedet/Pavillon til FC Sydfyn på råderetsaftale

- Punkt 10. Opsætning af pavillon på Tved Skole

- Punkt 11. Tværkommunalt samarbejde om FGU

- Punkt 12. Ryttervej - Regnskab og Skema C

- Punkt 13. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.04 (tidligere 2013.24) og lokalplan 614 for solenergianlæg ved Fåborgvej 139-141, Ulbølle

- Punkt 14. Offentlig høring - Forslag til tillæg 2 til eksisterende spildevandsplan

- Punkt 15. Kommunale arealer mellem Odensevej og motorvejen sættes til salg i offentligt udbud. Der igangsættes ikke lokalplanlægning for området i forbindelse med salg af arealerne.

- Punkt 16. Nye affaldsordninger - øget sortering og genanvendelse

- Punkt 17. Beslutning om, at ansøge om ophævelse af strandbeskyttelseslinje på 10 havne i Svendborg kommune