- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Punkt til behandling fra Tværsocialistisk Liste

- Punkt 3. Årsberetning og Regnskab 2013

- Punkt 4. Revision af Forretningsgangsbeskrivelse 3.02 - bevillinger

- Punkt 5. Godkendelse af Regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer

- Punkt 6. GO2Green

- Punkt 7. Nedlæggelse af politiske styregrupper

- Punkt 8. Tagrenovering Mærskgårdens Udbygning

- Punkt 9. Justering af udmøntning af resursetildeling til folkeskolerne

- Punkt 10. Vision for folkeskolen efter endt høring

- Punkt 11. Vision for læring og dannelse - For de 0-18 årige i Svendborg Kommune

- Punkt 12. Antal skoledage, skoledagenes placering og elevferiernes placering i henhold til ændring af lov om folkeskolen

- Punkt 13. Beslutning om Samarbejde og partnerskab - vilkår og rammer for Svendborg Kommunale Juniorklub

- Punkt 14. Høring af samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen og musikskolen

- Punkt 15. Ændring af folkeskolernes styrelsesvedtægt vedrørende dannelse af pædagogisk råd

- Punkt 16. Mål og rammer for skolernes samarbejder med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst og kulturskoler

- Punkt 17. Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013

- Punkt 18. Fusion af Byhaveskolen og Kolibrien som folkeskole fra 1. august 2014 med implementering af folkeskolereformen

- Punkt 19. Beredskabsplan til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge