- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid "Ingen"

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Punkt til behandling fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe

- Punkt 3. Anmodning om udtrædelse af repræsentantskabet for Sydfyns Elforsyning

- Punkt 4. Regnskab 2015 - Drifts- og anlægsoverførlser

- Punkt 5. Opgørelse af lånerammen 2015

- Punkt 6 Fugtproblemer i kælder på Ørkildskolen afdeling Øst

- Punkt 7. Hjortø Havn – Også en Øhavn i verdensklasse

- Punkt 8. SIMAC p-pladser

- Punkt 9. Energiplan Fyn - høring af Rammeplan

- Punkt 10. Byggefelt til nyt SIMAC på Svendborg Havn

- Punkt 11. Ansøgning om værtskab for DGI Landsstævne 2021

- Punkt 12. Beslutning om garantitildeling til skoler med lav klassekvotient - efter endt høring

- Punkt 13. BaggårdTeatrets regnskab 2014/15

- Punkt 14. Kvalitetsrapporter i folkeskolen 2014/15

- Punkt 15. Fælleskommunalt Huslejenævn for Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner