- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Beredskabsplan

- Punkt 3. Politisk høring af forslag til Strategi FYN 2018-21

- Punkt 4. Svendborg Kraftvarme A/S - Vedtægtsændringer

- Punkt 5. Fornyet offentliggørelse af lokalplanforslag 614 og kommuneplantillæg 2013.24

- Punkt 6. Forslag til Lokalplan 620 - for et område til blandet bolig og erhverv på Mølmarksvej, til offentliggørelse

- Punkt 7. Godkendelse af takster for Modtagestation Syddanmark 2018

- Punkt 8. BaggårdTeatrets regnskab 2016/17

- Punkt 8.1. Tillægsdagsorden