- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Punkt til behandling fra Socialdemokraternes byrådsgruppe

- Punkt 3. Risikobaseret dimensionering af Beredskab Fyn

- Punkt 4. Forslag til kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 591 for et område til blandet boligog erhvervsformål ved Thurøbund Marina, Gambøt til offentliggørelse

- Punkt 5. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2013.23 og lokalplan 607 for "Krøyers Plads", Jessens Mole 7-9

- Punkt 6 Godkendelse af budget 2016/2017 - Svendborg Erhvervsskoles Kollegier

- Punkt 7. Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog

- Punkt 8. Svendborg Museum - årsregnskab 2015

- Punkt 9. Godkendelse af værdighedspolitik

- Punkt 10. Betydningen af ændrede gødningsnormer (S + Ø)

- Punkt 11. Beslutning om ny struktur på specialundervisningsområdet - placering af heldagsklassetilbud

- Punkt 12. Placering af modtagelsesklasser - efter høringssvar