- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Regnskab 2014 - Drifts- og anlægsoverførsler

- Punkt 3. Årsberetning og Regnskab 2014

- Punkt 4. Prisafprøvning på rengøringsområdet

- Punkt 5. Ansøgning til forsøgsordning for kyst- og naturturisme (Christiansminde)

- Punkt 6. Valg af resursetildelingsmodel - deltagelsesmuligheder i fællesskaber

- Punkt 7. Varmeplan: Godkendelse af projektforslag, Skårup Fjernvarme - Solfangeranlæg

- Punkt 8. Affaldsplan 2014-2024 - Høring

- Punkt 9. Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag - efter høringsperiode