- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. KL's delegeretmøde

- Punkt 3. Orientering om udbetalt vederlag og honorar i 2016

- Punkt 4. Kullinggade 29 - Principper for ny lokalplan

- Punkt 5. Fyn i bevægelse - Infrastrukturstrategi 2017-35 - endelig godkendelse

- Punkt 6. Tilladelse til optagelse af lån og kommunal garantistillelse

- Punkt 7. Ophævelse af del af Lokalplan 67 Brændeskov

- Punkt 8. Skolernes ferieplaner for 2018/19 og 2019/20