- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Punkt til behandling fra Socialistisk Folkeparti

- Punkt 3. Punkt til behandling fra Morten S. Petersen (løsgænger)

- Punkt 4. Punkt til behandling fra Morten S. Petersen (løsgænger)

- Punkt 5. Kompetencefordeling af ny kystbeskyttelseslov

- Punkt 6. Godkendelse af Folkeoplysningspolitikken 2018-2022

- Punkt 7. Bagergade - tildelingskriterier i forbindelse med udbud

- Punkt 8. Biogasanlæg Kragekærvej, offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 2017.01 og lokalplan nr. 631

- Punkt 9. Vedtagelse af Tillæg 4 til spildevandsplan - Udligningsbassin for Lungrenden

- Punkt 10. Godkendelse af takster for Modtagestation Syddanmark 2019

- Punkt 11. BaggårdTeatrets regnskab 2017/18

- Punkt 12. Takster for nye tilbudstyper på dagtilbudsområdet som følge af ny dagtilbudsreform

- Punkt 13. Placering af klasser på Stokkebækskolen