- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Valgbestyrelse til folkeafstemning

- Punkt 3. Organisering af det fælles fynske beredskab og udmøntning af effektiviseringskrav på 6 mio. kr.

- Punkt 4. Endelig vedtagelse af vandhandleplan for Svendborg Kommune

- Punkt 5. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2013.14 og lokalplan 573 for et område ved Mølmarksvej

- Punkt 6. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2013.19 og lokalplan 603 for erhverv ved Ole Rømers Vej, Svendborg

- Punkt 7. Ansøgning om værtskab for DGI landsstævne 2021

- Punkt 8. Låneoptagelse 2015

- Punkt 9. Realisering af vandløbsprojekter finansieret af EU og staten

- Punkt 10. Ligestillingsredegørelse 2015