- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Punkt til behandling fra SF, T og Ø's byrådsgrupper

- Punkt 3. Styrelsesvedtægt

- Punkt 4. Revisionsberetning nr. 19 for regnskabsåret 2016

- Punkt 5. Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser - handlemuligheder i 2017

- Punkt 6. Godkendelse af skema B for Gudbjerg Plejecenter

- Punkt 7. Hellegårdsvej 61

- Punkt 8. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. ansøger om garanti for lån ved KommuneKredit

- Punkt 9. Organisering af vejbelysningsopgaven

- Punkt 10. UNESCO-GeoPark-certificering

- Punkt 11. Ophævelse af del af Lokalplan 67 Brændeskov

- Punkt 12. Opfølgningsredegørelse for nedsættelse af færgetakster til og fra øerne 2016

- Punkt 13. Godkendelse af budget 2017/18 - Svendborg Erhvervsskoles Kollegier

- Punkt 14. Offentliggørelse af forslag til tillæg 2013.24 og offentliggørelse af forslag for et solcelleanlæg ved Fåborgvej 139 og 141, Ulbølle

- Punkt 15. Etablering af ny idrætshal eller renovering af badmintonhallen

- Punkt 16. Revision af forretningsorden for Integrationsrådet