- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Endelig vedtagelse. Lokalplan 585 for et offentligt område med blandet bolig og erhverv.Den Grønne Tråd

- Punkt 3. Endelig vedtagelse af lokalplan 583 for et blandet bolig- og erhvervsområde i Møllergade

- Punkt 4. Endelig vedtagelse af tillæg 2013.03 til kommuneplan og lokalplan 582, område ved Gudme Børnehave

- Punkt 5. Tillæg 2009/12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliebolig - Fiskopvej 35

- Punkt 6. Fremtidig planlægning for anvendelse af området ved Gudme Rådhus

- Punkt 7. Anvendelse af Gudme Rådhus

- Punkt 8. SvendborgEvent - etablering af fælles eventkontor

- Punkt 9. Bekendtgørelse om standsning og parkering i Svendborg

- Punkt 10. Beredskabsstyrelsens indarbejdede bemærkninger til Svendborg Kommunes risikobaserede dimensionering

- Punkt 11. Skolebestyrelsens sammensætning - Byhaveskolen

- Punkt 12. Sydfyns Landbrugshistoriske Maskinsamling

- Punkt 13. Vedtægtsændringer for Den selvejende institution A. P. Møller Kollegiet