- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Byrådsmedlem Jesper Larsen - udtrådt af Dansk Folkeparti

- Punkt 4. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 3. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 5. Udpegning af suppleant til Skatteankenævn Svendborg

- Punkt 6. Byrådets styrelsesvedtægt

- Punkt 7. Opgørelse af lånerammen for 2017

- Punkt 8. Regnskab 2017: Drifts- og anlægsoverførsler

- Punkt 9. Progressionsrapport for skoleområdet

- Punkt 10. Færgetakster til og fra øerne 2017 og 2018

- Punkt 11. Igangsættelse af Planstrategi '19

- Punkt 12. Forslag til Kommuneplantillæg 2017.03 - Blandet bolig- og erhvervsområde øst for Gambøtvej og forslag til lokalplan 632 - Boligområde øst for Gambøtvej og syd for Søndervej

- Punkt 13. Endelig vedtagelse af lokalplan 620 - for et område til blandet bolig og erhverv ved Mølmarksvej

- Punkt 14. §17 stk 4 udvalg - Kombinationsmodel

- Punkt 15. Skolernes ferieplan for 2020/21