- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Anmodning fra Jørgen Lundsgaard om midlertidig udtrædelse af Byrådet

- Punkt 3. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe (UDGÅET)

- Punkt 4. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 5. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 6. Byrådets møder i 2015

- Punkt 7. Udpegning til repræsentantskabet for Sydfyns Elforsyning

- Punkt 8. Indfrielse af kommunal regaranti forpligtelse vedr. Korsgade 3A

- Punkt 9. Godkendelse af Forslag til indsatsprogram for de supplerende vandløbsforanstaltninger i forbindelse med udarbejdelse af statslige vandområdeplaner 2015-2021

- Punkt 10. Klimatilpasningsplan i høring

- Punkt 11. Overtagelsespligt