- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Budget 2019 - status

- Punkt 3. Revisionsberetning nr. 22 for regnskabsåret 2017

- Punkt 4. Puljen til lokale initiativer - Organisatorisk placering

- Punkt 5. Endelig vedtagelse af miljøvurdering og lokalplan 599 - for et erhvervsområde i Vester Skerninge, fjernvarmeværk

- Punkt 6. Godkendelse af projektforslag - Fjernvarmeforsyning af Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle

- Punkt 7. Forslag til kommuneplantillæg 2017.07 og forslag til lokalplan 622 for et område til offentlige formål ved Dronningemaen, Svendborg

- Punkt 8. Forudgående høring Tematillæg til Kommuneplan 2017-29 for Vindmøller og solenergianlæg

- Punkt 9. Etablering af almene familieboliger

- Punkt 10. Efterregulering af aftale om Svendborg Kommunes overtagelse af Sydbo

- Punkt 11. Tillæg 3 til spildevandsplan 2013-2024 - Bassin ved Lungrenden

- Punkt 12. Godkendelse af Værdighedspolitik 2018