- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Overtagelse af regionale tilbud

- Punkt 3. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2013.13 og lokalplan 592 for et område til boliger, erhverv og offentlig service i Gudme

- Punkt 4. Forslag til ophævelse af del af Byplanvedtægt 15-1965 for et område ved Fåborgvej i Svendborg

- Punkt 5. Høringsvar til Vandområdeplan 2015-2021

- Punkt 6. Ansøgning om tilladelse til salg af kollegier

- Punkt 7. Ansøgning om tilladelse til renovering af ungdomsboliger