- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid "Ingen"

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Punkt til behandling fra Tværsocialistisk Listes byrådsgruppe

- Punkt 3. Byrådets styrelsesvedtægt

- Punkt 4. Årsberetning og Regnskab 2015

- Punkt 5. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A ansøger om garanti for lån

- Punkt 6 Skårup Fjernvarme A.M.B.A. ansøger om garanti for lån

- Punkt 7. Bryghuset – Svendborg Demensby

- Punkt 8. Varmeplan - Godkendelse af projektforslag, Svendborg Fjernvarme - Etablering af 25 MW elkedelanlæg

- Punkt 9. Varmeplan: Godkendelse af projektforslag, Svendborg Fjernvarme - Etablering af varmepumpe på gaskedelanlæg

- Punkt 10. Indsamling af dagrenovation - Skelordning

- Punkt 11. Endelig vedtagelse af lokalplan 612 - demensbyen, Bryghusvej

- Punkt 12. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2013.21 og lokalplan 606 for et solvarmeanlæg, Skårup

- Punkt 13. Godkendelse af ny sundhedspolitik

- Punkt 14. Boligplacering af nye flygtninge på Lunde Kursuscenter