- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Orientering fra Jesper Kiel

- Punkt 3. Orientering fra Gonzalo Carrillo

- Punkt 4. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 5. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 6 Punkt til behandling fra Dansk Folkeparti's byrådsgruppe

- Punkt 7. Punkt til behandling fra Dansk Folkeparti's byrådsgruppe

- Punkt 8. Delberetning nr. 16 for regnskabsåret 2015

- Punkt 9. Vores steder - Broen til fremtiden. Planstrategi 2016

- Punkt 10. Varmeplan: Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle - Høring

- Punkt 11. Ophævelse af lokalplan 360 for et teknisk anlæg (tagrørsanlæg) ved Skårupøre Strandvej i Svendborg

- Punkt 12. Endelig vedtagelse, ophævelse af lokalplan 519 (tidl. hundetræningsbane)

- Punkt 13. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2013.11 og lokalplan 580, for et område til vindmøller ved Ny Søby - Skiftekær, Tåsinge

- Punkt 14. Forslag til kommuneplan 2013.17 og lokalplan 598 for et område til kultur, kreative og maritime erhverv, på den sydvestlige del af Frederiksø

- Punkt 15. Skolernes ferieplan for 2017/18