- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. Projekt Blå Dok

- Punkt 3. Bevillingssag vedr. økonomirapport for juli kvartal

- Punkt 4. Låneoptagelse 2014

- Punkt 5. Anlægsbevilling og lånegaranti - SG-Huset

- Punkt 6. Bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nyt brand- og nødkaldeanlæg

- Punkt 7. Budgetgodkendelse - Svendborg Erhvervsskoles Kollegier

- Punkt 8. Borgerlig vielse

- Punkt 9. Lokalplanforslag 597 for et område til parkeringshus i Hulgade, Svendborg

- Punkt 10. BaggårdTeatrets regnskab 2013/14

- Punkt 11. LAG SØM udviklingsstrategi og stedfortræder

- Punkt 12. Indgåelse af brugsretsaftale med Badstuens Brolaug

- Punkt 13. Revurdering af principper for rydnings- og udtyndingsarbejde i Christiansminde