- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Ingen spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Orientering fra Gonzalo Carrillo om midlertidig udtrædelse af Svendborg Byråd

- Punkt 3. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 4. Byrådets møder i 2016

- Punkt 5. Ændring af kvalitetstyringssystem på natur- og miljøområdet

- Punkt 6. Lokalplanforslag 594 og tillæg til kommuneplan 2013.15 for boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde

- Punkt 7. Forslag til kommuneplantillæg 2013.18 og lokalplanforslag 601 for et område ved Ryttervej

- Punkt 8. Endelig vedtagelse af ophævelse af del af Byplanvedtægt 15-1965 for et område ved Fåborgvej i Svendborg

- Punkt 9. Revidering af styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune - efter høringsperiode

- Punkt 10. Vedtægtsændring Kulturelt Samråd

- Punkt 11. Tillæg.: Udpegning til repræsentantskabet for Sydfyns Elforsyning