- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Punkt til behandling fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe

- Punkt 3. Punkt til behandling fra V, O, I, C og Henning Stærmose

- Punkt 4. Bemyndigelser

- Punkt 5. Svendborg Erhvervsråd - udpegning af ekstra medlem

- Punkt 6. Regnskab 2016 - Drifts- og anlægsoverførsler

- Punkt 7. Årsberetning og Regnskab 2016

- Punkt 8. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. ansøger om kommunegaranti

- Punkt 9. Godkendelse af budget 2018 inkl. overslagsår for Beredskab Fyn

- Punkt 10. Lån til køkkenudskiftning

- Punkt 11. Reviderede vedtægter for Naturama

- Punkt 12. Ny model for dialogmøder på skoleområdet - efter høringsperiode

- Punkt 14. Dansk Folkeparti - tillægsdagsorden på byrådets møde 25.04.2017

- Punkt 15. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe