- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 3. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe om anvendelse af nyttejob i Svendborg Kommune

- Punkt 4. Orientering om forhandlinger mellem Øhavets Lærerkreds og Svendborg Kommune

- Punkt 5. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Tved Skole

- Punkt 6. Regnskab 2013 - Drifts- og anlægsoverførsler

- Punkt 7. Opgørelse af lånerammen 2013

- Punkt 8. Cama-Kollegiet - anmodning om godkendelse af jordsalg

- Punkt 9. Godkendelse af aftale om varetagelse af specialtandpleje for Langeland Kommune

- Punkt 10. Strategi Fyn 2014-17

- Punkt 11. Forslag til Lokalplan 587 for område til offentligt formål, A P Møllers Vej

- Punkt 12. Skolebestyrelsens sammensætning pr. 1.8.2014 i Svendborg Kommune

- Punkt 13. Skolebestyrelse - Regler for valg af forældrerepræsentanter

- Punkt 14. Skolebestyrelse - forskudte valg og valgperiodens længde

- Punkt 15. Skolebestyrelse - udtrædelse i valgperioden