- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Spørgetid

- Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2 - Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 3 - Punkt til behandling fra byrådsmedlem Arne Ebsen

- Punkt 4 - Punkt til behandling fra byrådsmedlem Arne Ebsen

- Punkt 5 - Styrelsesvedtægt for Svendborg Byråd

- Punkt 6 - Godkendelse af ny bevillingsstruktur

- Punkt 7 - Udviklingsplan for Svendborg Havn - vedtagelse

- Punkt 8 - Forslag til lokalplan 585, Den Grønne Tråd

- Punkt 9 - Ønske om ændret betalingsparkering i Svendborg

- Punkt 10 - Boligsocial helhedsplan for Skovparken, Jægermarken og Toftemarken i Svendborg 2014-2017

- Punkt 11 - Lejekontrakt og deponering vedr. indgåelse af lejeaftale for A.P. Møllersvej 37, Ungekontakten

- Punkt 12 - Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. ansøgning garanti for lån

- Punkt 13 - Affaldsregulativ 2014

- Punkt 14 - Svendborg Ungdomsskoles vedtægter

- Punkt 15 - Valgbestyrelse til folkeafstemning om en fælles patentdomstol

- Punkt 16 - Ændring af folkeskolernes styrelsesvedtægt i forbindelse med etablering af Center for Ejendomme og Teknisk Service pr. 1.1.2014

- Punkt 17 - Delberetning nr. 10. for regnskabsåret 2012

- Punkt 18 - Delberetning nr. 12. for regnskabsåret 2013

- Punkt 19 - Orientering om udbetalt vederlag og honorar i 2013