- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper - folkebibliotekets udvikling

- Punkt 3. Svendborgprojektet - aktive børn i dagtilbud

- Punkt 4. Byrumsprojektet - parkering på Torvet

- Punkt 5. Udvikling Fyn 2.0 og den fynske erhvervsfremmestruktur

- Punkt 6. Områdefornyelse - Svendborg bymidte

- Punkt 7. Udvidelse af lånegaranti til den selvejende institution Skårup Kultur og Idrætscenter

- Punkt 8. Omlægning af elforsyning på Frederiksøen fra højspændingsmåling til lavspændingsmåling

- Punkt 9. Vedligeholdelse og anodemontering på kajanlæg Frederiksøen - Strækninger som udlejes til Petersen og Sørensen A/S

- Punkt 10. Opgradering af brandsikring i Børnehuset og Hus 53

- Punkt 11. Godkendelse af nye valgfag

- Punkt 12. Delegering af kompetencen til administrativt at godkende nye valgfag

- Punkt 13. Resursestyringsmodel for specialtilbud på skoleområdet

- Punkt 14. Fastsættelse af takster for parkeringslicenser og månedskort

- Punkt 15. Varmeplan: Godkendelse af projektforslag, Stenstrup Fjernvarme - Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i Stenstrup

- Punkt 16. Varmeplan: Godkendelse af projektforslag, Skårup Fjernvarme - Kedeludskiftning og varmepumpe

- Punkt 17. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2013. 06 og forslag til lokalplan 587 for et område til offentlige formål ved A. P. Møllers Vej, Svendborg

- Punkt 18. Forslag til Kommuneplantillæg 2013.07 og Lokalplan 578 for et blandet bolig- og erhvervsområde, Drejø By

- Punkt 19. Tillæg 2013.04 til kommuneplan 2013-25 og Lokalplan 581 for et solcelleområde ved Rødkilde Gods, Ulbølle

- Punkt 20. Godkendelse af resultatrevision 2013

- Punkt 21. Indstilling af medlemmer til det Lokale Beskæftigelsesråd

- Punkt 22. Drejø Gammel Havn - godkendelse af regnskaber 2007-2013

- Punkt 23. Svendborg Museum - årsregnskab 2013