- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Byrådsmedlem Jens Munk - udtrådt af Dansk Folkeparti

- Punkt 3. Byrådsmedlem Morten S. Petersen - udtrådt af Dansk Folkeparti

- Punkt 4. Punkt til behandling fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe

- Punkt 5. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 6. Punkt til behandling fra byrådsmedlem Morten S. Petersen

- Punkt 7. Placering af Byrådsmøde i 2018 samt afvikling af Borgermøder

- Punkt 8. Byrådets styrelsesvedtægt

- Punkt 9. Udpegning af medlemmer til §17,4 udvalget

- Punkt 10. Årsberetning og regnskab 2017

- Punkt 11. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A

- Punkt 12. Godkendelse af projektforslag - Kedeludskiftning på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

- Punkt 13. Leje for antennepositioner på bygninger og arealleje til master

- Punkt 14. Trafikfarlige skoleveje

- Punkt 15. Politisk godkendelse af Strategi FYN 2018-21

- Punkt 16. Bevæg dig for livet

- Punkt 17. Industritekniker indsats

- Punkt 18. Indførelse af gebyr ifm. overtagelse af inddrivelsesopgaven