- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Jubilæum - Arne Ebsen og Jens Munk 25år

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Orientering om udbetalt vederlag og honorar i 2014

- Punkt 3. Bekæmpelse af pileurt på kommunale arealer

- Punkt 4. Flygtningekvoter i 2015

- Punkt 5. Bekendtgørelse om standsning og parkering i Svendborg Kommune

- Punkt 6. Delberetning nr. 14. for regnskabsåret 2014

- Punkt 7. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. ansøger om garanti for lån

- Punkt 8. Fremrykning af tagrenovering Mærskgårdens Udbygning

- Punkt 9. Endelig vedtagelse af lokalplan 597 for et område til parkeringshus i Hulgade

- Punkt 10. Forpligtende samarbejder 2015 - 2018

- Punkt 14. Arbejdsbeskrivelse for nytteindsats i Ejendomsservice