- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Omkonstituering i Byrådet

- Punkt 3. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 4. Eksterne borger-/byrådsmøder i 2016-2017

- Punkt 5. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016

- Punkt 6 & 8. Budget 2016 - Svendborg Vand A/S & Svendborg Spildevand A/S

- Punkt 7. Budget 2016 - Svendborg Affald A/S

- Punkt 9. Budget 2016 - Svendborg Kraftvarme A/S

- Punkt 10. Godkendelse af takster for Modtagestation Syddanmark (MOTAS) 2016

- Punkt 11. Renovering og Energioptimering af vejbelysning, 2016

- Punkt 12. Etablering af kontor- og mødelokaler i SG Huset og tilpasning af café og foyer i Svendborg Idrætscenter

- Punkt 13. Lukning af anlægssag vedr. omklædningsfaciliteter til svømmeundervisning til skolebørn med vidtgående fysisk handicap

- Punkt 14. Status på Stenstrup Plejecenter

- Punkt 15. Driftsaftale Lundeborg Lystbådehavn

- Punkt 16. Overdragelse af en del af dampskibsbroen i Troense Havn

- Punkt 17. Skema C / Byggeregnskab for renovering af Svendborg Andelsboligforening afd. 14 og 16, Skovparken

- Punkt 18. Godkendelse af 'Områdefornyelsesprogram - Liv i min By med kroner og kærlighed

- Punkt 19. Vinter- og renholdelsesregulativ

- Punkt 20. Omklassificering af vejstatus for en del af parkeringshuset Hulgade 6 Svendborg, samt fastsættelse af takster

- Punkt 21. Forslag til lokalplan 612 - demensbyen, Bryghusvej

- Punkt 22. Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg 2013.21 og offentliggørelse af forslag til lokalplan 606 for solvarmeanlæg ved Nyborgvej, Skårup

- Punkt 23. Orientering vedr. Beredskab Fyn

- Punkt 24. Tilskud til private pasningsordninger - deltidspladser

- Punkt 25. Demenspolitik

- Punkt 26. Naturama - årsregnskab 2014

- Punkt 27. Svendborg Museum - årsregnskab 2014