- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid "INGEN"

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 3. Godkendelse af regulativ for Svendborg Vand A/S

- Punkt 4. Affaldsregulativ 2017 - vedtagelse

- Punkt 5. Vandværkstakster og -regulativ skal kun godkendelses i hjemstedskommunen

- Punkt 6. Budget og takster 2017 - Svendborg Vand A/S

- Punkt 7. Budget og takster 2017 - Svendborg Affald A/S

- Punkt 8. Budget og takster 2017 - Svendborg Spildevand A/S

- Punkt 9. Budget og takster 2017 - Svendborg Kraftvarme A/S

- Punkt 10. Renovering og Energioptimering af vejbelysning 2017

- Punkt 11. Vindeby Vand ansøger om garanti for lån

- Punkt 12. Takster for Lundeborg Lystbådehavn og Svendborg Havn 2017

- Punkt 13. Samarbejdsaftale mellem Svendborg Kommune og Svendborg Gymnastikforening (SG)

- Punkt 14. Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan for BSB Svendborg og SAB, Svendborg Andels Boligforening 2018-21

- Punkt 15. Fonden Svendborg Vandrerhjem og Feriecenter

- Punkt 20. Organisering af modtagelsesklasser - efter høringsperiode