- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Udpegning af medlem til Sygekassens Hjem

- Punkt 3. 1. behandling af budget 2017 og overslagsårene 2018-20

- Punkt 4. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2016

- Punkt 5. Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016 - 2021

- Punkt 6 Danmarksvej 1

- Punkt 7. Fortolkning af Mad- og måltidspolitik