- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 3. Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018

- Punkt 4. Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

- Punkt 5. Budget og takster 2018 - Svendborg Vand A/S

- Punkt 6. Budget og takster 2018 - Svendborg Affald A/S

- Punkt 7. Budget og takster 2018 - Svendborg Spildevand A/S

- Punkt 8. Budget og takster 2018 - Svendborg Kraftvarme A/S

- Punkt 9. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029

- Punkt 10. Endelig vedtagelse af lokalplan 609 for Tankefuld

- Punkt 11. Endelig vedtagelse af lokalplan 629 - for et område til boliger og rekreative formål ved Linkenkærsvej, Svendborg

- Punkt 12. Boligsocial Helhedsplan for BSB Svendborg og SAB, Svendborg Andels-Boligforening 2018-21

- Punkt 13. Høringssvar vedr. fredning af Kullinggade 29 A-C

- Punkt 14. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2018

- Punkt 15. Delegering af kompetencen til at træffe afgørelser i klager over mobning i folkeskolen

- Punkt 16. Vandområdeplaner 2015-2021: Afgrænsning og udpegning af vandløb