- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 3. 1. behandling af budget 2018 og overslagsårene 2019-21

- Punkt 4. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

- Punkt 5. Omprioritering af midler indenfor Områdefornyelsen; Liv i min By

- Punkt 6. Valg af balanceordning ved betalingsparkering for 2018r

- Punkt 7. Solceller - Fuldmagt til at søge dispensation for krav om selskabsudskillelse

- Punkt 8. Sammensætning af bevillingsnævn fra 2018

- Punkt 9. Vedtægtsændring for Svendborg Idrætshal

- Punkt 10. Vedtægtsændringer for Haludvalget