- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe

- Punkt 3. Budget 2019 - Supplement til delforlig

- Punkt 4. Budget og takster 2019 - Svendborg Affald A/S

- Punkt 5. Budget og takster 2019 - Svendborg Spildevand A/S

- Punkt 6. Budget og takster 2019 - Svendborg Vand A/S

- Punkt 7. Budget og takster 2019 - Svendborg Kraftvarme A/S

- Punkt 8. Renovering og Energioptimering af vejbelysning 2019

- Punkt 9. Etablering af ny fælles fynsk erhvervsfremme

- Punkt 10. Tillæg om sommerhusområder til Planstrategi ’16

- Punkt 11. Planstrategi ´19 uden Agenda 21

- Punkt 12. Endelig vedtagelse af planforslag for Søkildevej 14

- Punkt 13. Etablering af fagkomite for Infrastruktur & Mobilitet i Byregion Fyn

- Punkt 14. Fællesstier på Dronningemaen/Viebæltet i Svendborg

- Punkt 15. Bevilling og frigivelse af anlægspulje til havneprojekter 2019

- Punkt 16. Flytning af almene familieboliger

- Punkt 17. Beskæftigelsesplan 2019

- Punkt 18. Svendborg Kommunes Trangslegat

- Punkt 20. Udpegning af 5 medlemmer til den politiske styregruppe for Den Blå Kant