- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. 1. behandling af budget 2019 og overslagsårene 2020-22

- Punkt 3. Udpegning til repræsentantskabet for SEF

- Punkt 4. Godkendelse af projektforslag Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-Boligforenings blokvarmecentraler Byparken og Strynøvej

- Punkt 5. Beslutning om offentliggørelse af tillæg om sommerhusområder til Planstrategi ’16

- Punkt 6. Forslag til Kommuneplantillæg 2017.12 - Landsbyområde Lundby

- Punkt 7. Behandling af forslag fra borgmesteren om skrivelse til Børne- og Socialministeren vedr. aftalen om bekæmpelse af parallelsamfund

- Punkt 8. Arealeffektivisering på de administrative arbejdspladser