- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Eksterne borger-/byrådsmøder i 2015

- Punkt 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand

- Punkt 4. Budget 2015 - Svendborg Vand A/S

- Punkt 5. Budget 2015 - Svendborg Spildevand A/S

- Punkt 6. Budget 2015 - Svendborg Affald A/S

- Punkt 7. Budget 2015 - Svendborg Kraftvarme A/S

- Punkt 8. Renovering og Energioptimering af vejbelysning, 2015

- Punkt 9. Kommunegaranti for Ollerup Vandværk A.m.b.a.

- Punkt 10. Proces og handleplan for Christiansmøllen

- Punkt 11. Renovering af havnens bygninger på Frederiksøen

- Punkt 12. 2 timers gratis parkering på betalingspladserne i zone 2

- Punkt 13. Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling

- Punkt 14. Godkendelse af takster for MOTAS 2015

- Punkt 15. Forslag til tillæg 2 til Spildevandsplan 2013-24, omdannelse ved Gudme Rådhus

- Punkt 16. Tilsyn med Boligorganisationer ej omfattet af styringsdialog 2014

- Punkt 17. LAG SØM - ansøgning om mellemfinansiering

- Punkt 18. Forretningsorden for Centerrådet