- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. 1. behandling af budget 2015 og overslagsårene 2016-18

- Punkt 3. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014

- Punkt 4. UU-Center Sydfyn - Ændring af budget 2015

- Punkt 5. Revisionsberetning for regnskabsåret 2013

- Punkt 6. Lånegaranti Vemmenæs Bådelaug

- Punkt 7. Sydfyns Elforsyning - Årsrapport 2013

- Punkt 8. Ophævelse af deklaration på ejendommen Skarø Brovej 2, Svendborg

- Punkt 9. Kommissorium for Svendborg Alliancen

- Punkt 10. Den Lokal Aktionsgruppe Syd-, Øst- og Midtfyn