- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. 1. behandling af budget 2016 og overslagsårene 2017-19

- Punkt 3. Godkendelse af ny Handicappolitik "Udgik"

- Punkt 4. Drifts udbud på vej og grønne områder

- Punkt 5. Bevillingssag vedr. økonomirapport for april kvartal

- Punkt 6. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

- Punkt 7. Renovering af Boligselskabet BSB Svendborgs afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken

- Punkt 8. Endelig vedtagelse af affaldsplan

- Punkt 9. Vejafvandingsbidrag 2007-2010

- Punkt 10. Orientering