- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Beslutning om vandløbsregulativer sendes i høring

- Punkt 3. Forslag til Kommuneplan 2017-2029