- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i 2017

- Punkt 3. 2. behandling af Budget 2017 og overslagsårene 2018-2020

- Punkt 4. Valg af balanceordning ved betalingsparkering for 2017

- Punkt 5. Låneoptagelse 2016

- Punkt 6 Affaldsregulativ 2017

- Punkt 7. Beslutning om rammer og principper for reviderede vandløbsregulativer

- Punkt 8. Svendborg Kommunes Idrætspolitik 2017 - 2022