- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i 2018

- Punkt 3. 2. behandling af Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021

- Punkt 4. Låneoptagelse 2017

- Punkt 5. Godkendelse af huslejestigning for Cama-kollegierne

- Punkt 6. Ligestillingsredegørelse 2017