- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering for 2019

- Punkt 3. 2. behandling af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022

- Punkt 4. Geopark Det Sydfynske Øhav - selskabsændring

- Punkt 5. Svendborg Kommunes samarbejde med SMUC-fonden om etablering af et uddannelsescenter på Nordre Kaj