- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Punkt til behandling fra Socialdemokraternes byrådsgruppe

- Punkt 3. Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i 2015

- Punkt 4. 2. behandling af Budget 2015 og overslagsårene 2016-18

- Punkt 5. Politiske mål

- Punkt 6. Kommuneplantillæg 2013.04 og lokalplan 581 - solcelleanlæg Rødkilde Gods. Endelig vedtagelse.

- Punkt 7. Principbeslutning om igangsættelse af kommuneplantillæg 2014.14 og lokalplan 573 for et område ved Mølmarksvej

- Punkt 8. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015

- Punkt 9. Valg af ny socialsagkyndig til husleje- og beboerklagenævn

- Punkt 10. Koncept for iværksætteri i beskæftigelsesindsatsen