- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Udpegning af 2 medlemmer til Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

- Punkt 3. Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i 2016

- Punkt 4. 2. behandling af Budget 2016 og overslagsårene 2017-19

- Punkt 5. Valg af balanceordning ved betalingsparkering for 2016

- Punkt 6. Godkendelse af ny Handicappolitik

- Punkt 7. Principbeslutning om igangsætning af vindmølleplanlægning

- Punkt 8. Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog

- Punkt 9. Finansiering af istandsættelse af den grå hal på Frederiksøen