- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 1. Valgte medlemmer og stedfortrædere til Svendborg Byråd

- Punkt 2. Valg af borgmester

- Punkt 3. Anmeldelse af valggrupper

- Punkt 4. Valg af 1. og 2. viceborgmester

- Punkt 5. Økonomiudvalget

- Punkt 6. Børne- og Ungeudvalget

- Punkt 7. Kultur- og Fritidsudvalget

- Punkt 8. Social- og Sundhedsudvalget

- Punkt 9. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

- Punkt 10. Teknik- og Erhvervsudvalget

- Punkt 11. Miljø- og Naturudvalget

- Punkt 12-19. Børn og Unge-udvalget-Beredskabskommission, fælles-Distriktsudvalg for hjemmeværnet-Ekspropriations- og taksationskommission efter ekspropriationsprocesloven-Fredningsnævn-Grundlisteudvalget-Handicapråd-Hegnsynsmænd samt vurderingsmænd vedr. hegnslov og mark- og vejfredningsloven

- Punkt 20-29. KL's delegeretmøde-KL's repræsentantskab-Klintholm I/S-Kredsråd vedrørende politiets virksomhed-Naturgas Fyn I/S-Stenstrup Fjernvarme-Svendborg Fjernvarme A.m.b.A-Svendborg Kraftvarme-Svendborg Vejbelysning-Sydfyns Elforsyning

- Punkt 30-39. Taksations- og overtaksationskommissionen efter lov om offentlige veje-Trafikselskabet FynBus-Vand og Affald-Beboerklagenævn-Bestyrelsen for de selvejende institutioner Mærskgården og Mærskgårdens udbygning-Bevillingsnævnet-Bygningsforbedringsudvalg-CSV Sydfyn-Den Frie Lærerskole, Ollerup-Den politiske styregruppe vedr. Den fynske Kulturaftale

- Punkt 40-49. Dommerkomite til Blå Kant konkurrencen-Film Fyn A/S-Folkeoplysningsudvalget-Fonden Fylla-Fonden Gudmehallerne og Gudmehallerne A/S-Forsamlingshusudvalget-Gl. Elmegaard, Drejøs Bygningskulturhistoriske Bevaringsfond-GO2Green-Grønt Råd-Haludvalget

- Punkt 50-59. Hesselager Plejecenter-Huslejenævn-Integrationsrådet-Lokal Aktionsgruppe Syd-, Øst- og Midtfyn - LAG SØM-Modtagestation Syddanmark I/S-Naturama-Naturturisme I/S-Poul V.d. Hude og hustrus fribolig-Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole-Simac

- Punkt 60-69. Skatte- og vurderingsankenævn-Skolerådet for Svendborg Søfartsskole-Stenstrup-Hallen-Strandlyst Boliger-Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier-Svendborg Gymnasium & HF-Svendborg Kommunes Uddannelseslegat-Svendborg Vandrehjem-Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond-Sydfyns Fri Fagskole

- Punkt 70-76. Sygekassens Hjem-Turistforeningen Sydfyn-UU-center Sydfyn-Valgbestyrelse for Svendborg-kredsen ved Folketinget, Europa-Parlamentet og Folkeafstemning-Valgbestyrelse ved kommunal- og regionsvalg-Vester Skerninge-Hallen-Ø-udvalget

- Punkt 77. Bemyndigelser

- Punkt 78. Orientering fra Jesper Kiel om midlertidig forfald fra Svendborg Byråd